JavaScript Lesson: Websocket

Websocket adalah komunikasi masa nyata (real time) dan dua hala (bidirectional) diantara client dan server. Protocol ini berbeza dengan http kerana client hanya membuat request kepada server hanya sekali. Setelah sambungan dilakukan, komunikasi dua hala boleh di lakukan dengan lebih pantas.

Read More