Cara Analisis Fundamental Saham


Analisis Fundamental (FA – Fundamental Analysis) saham melibatkan penilaian syarikat terhadap prestasi kewangan. Antara kajian syarikat adalah market capital, EPS, ROE, P/E Ratio, NTA dan DY.

Jumlah saham (Share issued) adalah jumlah unit saham yang dikeluarkan dan boleh dijual beli kepada pemegang saham. Modal pasaran (Market capital) adalah nilai keseluruhan syarikat. Nilai modal pasaran menunjukkan saiz syarikat yang boleh dikelaskan kepada large cap, mid cap dan small cap.

Market Capital = (Harga saham) x (Jumlah saham)

EPS (Earnings Per Share) adalah nisbah keuntungan bersih syarikat bagi setiap unit saham yang dikeluarkan. Semakin tinggi EPS bermakna semakin untung. Keuntungan syarikat yang menggunakan kaedah TTM (Trailing Twelve Months) adalah kiraan jumlah selama dua belas bulan terakhir. Laporan kewangan syarikat yang dikeluarkan setiap tiga bulan, oleh itu EPS (TTM) akan berubah setiap tiga bulan.

EPS = (Keuntungan bersih) / (Jumlah saham)

ROE (Return on Equity) atau pulangan ke atas ekuiti adalah nisbah keuntungan bersih terhadap ekuiti pemegang saham. Sama seperti EPS, semakin tinggi ROE bermakna semakin untung dan kebiasaan ROE yang baik di atas 15%.

ROE = (Keuntungan bersih) / (Ekuiti) x 100

P/E Ratio (Price-to-earnings Ratio) adalah nisbah harga saham terhadap keuntungan bersih per saham. Semakin rendah P/E Ratio bermakna harga saham masih rendah dan kebiasaan P/E Ratio yang baik di bawah 10.

P/E Ratio = (Harga saham) / EPS

NTA (Net Tangible Assets) adalah jumlah aset bersih setelah ditolak liabiliti. Kebiasaan dipaparkan NTA per share bagi membandingkan jumlah aset bersih dengan harga saham. Harga saham yang lebih rendah daripada NTA bermakna harga saham berada pada harga diskaun.

NTA = (Aset bersih – Liabiliti) / (Jumlah saham)

DY (Dividend Yield) adalah nisbah dividen yang dibayar bagi setiap saham terhadap harga saham. Bagi syarikat yang membayar dividen, DY adalah ukuran peratus pulangan dividen daripada harga saham.

DY = (Dividen per saham) / (Harga saham) x100

Nilai-nilai EPS, ROE, P/E Ratio, NTA dan DY juga dikenali sebagai 5 Magic Number dalam saham.

Penulisan artikel ini dibantu oleh ChatGPT.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *