Android Project: Bluetooth Signboard

Bluetooth Signboard adalah projek yang memaparkan perkataan yang dihantar daripada Android Apps secara wireless melalui bluetooth. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya Bluetooth Signboard boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Bluetooth Signboard (48X8) adalah RM340 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

4 Replies to “Android Project: Bluetooth Signboard”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.