Android Project: Bluetooth Signboard

September 12th, 2017  Posted at   Project Android, Project PIC
arrow   |   4 Commentsarrow

Bluetooth Signboard adalah projek yang memaparkan perkataan yang dihantar daripada Android Apps secara wireless melalui bluetooth. Mesej yang diterima disimpan didalam EEPROM supaya Bluetooth Signboard boleh memaparkan mesej yang sama walaupun selepas dimatikan.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Bluetooth Signboard (48X8) adalah RM340 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

4 Responses to “Android Project: Bluetooth Signboard”

  1. Charan says:

    Berapa harga Untuk Project Nie?
    Bagi Nombor Encik?

  2. azim says:

    projek ni guna PIC kan? boleh ke kalau tukar guna arduino?

Leave a Reply to Charan

What is 15 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)