Android Project: Bluetooth Switch (ESP32)

Bluetooth Switch adalah projek untuk mematikan dan menghidupkan relay dari smartphone android melalui bluetooth. Penggunaan ESP32 yang sudah mempunyai bluetooth tidak memerlukan module tambahan bagi bluetooth seperti PIC Bluetooth Switch dan Arduino Bluetooth Switch.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *