Android Project: QR Parking

October 9th, 2018  Posted at   Project Android, Project Web
arrow   |   No Commentsarrow

QR Parking adalah projek bagi kebenaran kereta memasuki ruang tempat letak kereta. Setiap kereta akan ditandakan dengan QR Code. Pada sistem letak kereta di sesuatu tempat boleh mendaftarkan dan membuang pendaftaran nombor kereta di dalam database. Setelah didaftarkan, mobile apps perlu membaca QR code kereta untuk menentukan kereta yang dibenarkan masuk dan keluar.

Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 6 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)