App AirSelangor – Pemantauan Bil Air

July 7th, 2019  Posted at   Peribadi
arrow   |   No Commentsarrow

Pemantauan penggunaan air di rumah ini bagi memudahkan pengguna Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) tanpa merujuk bil bercetak. App AirSelangor akan memaparkan jumlah bayaran air sehingga enam bulan semasa.

App ini juga memaparkan penggunaan air setiap bulan di dalam unit meter padu (m3). Ia disertakan dengan pengiraan peningkatan atau penurunan isipadu air digunakan dan bayaran bil yang dikenakan.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi AirSelangor ini, boleh layari di syabas.com.my

Leave a Reply

What is 10 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)