App Inventor Lesson: Calculator


App Inventor Calculator 1

Calculator adalah antara applikasi mudah yang boleh dihasilkan daripada App Inventor. Ia boleh membuat pengiraan tambah, tolak, darab dan bahagi.

Berikut adalah App Inventor code nya.

App Inventor Calculator 2

App Inventor Calculator 3

App Inventor Calculator 4

App Inventor Calculator 5

App Inventor Calculator 6

App Inventor Calculator 7

Download APK file.
Download App Inventor file.
Berikut adalah demo Calculator.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *