App myTNB – Pemantauan Bil Elektrik


Pemantauan penggunaan elektrik di rumah ini bagi memudahkan pengguna Tenaga Nasional Berhad (TNB) tanpa merujuk bil bercetak. App myTNB akan memaparkan jumlah bayaran elektrik sehingga enam bulan semasa.

App ini hanya memaparkan bil terakhir yang menunjukkan jumlah penggunaan tenaga elektrik di dalam unit kWh. Tiada paparan tenaga kWh pada bulan-bulan sebelumnya.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi myTNB ini, boleh layari di mytnb.com.my


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *