App myTNB – Pemantauan Bil Elektrik

July 7th, 2019  Posted at   Peribadi
arrow   |   No Commentsarrow

Pemantauan penggunaan elektrik di rumah ini bagi memudahkan pengguna Tenaga Nasional Berhad (TNB) tanpa merujuk bil bercetak. App myTNB akan memaparkan jumlah bayaran elektrik sehingga enam bulan semasa.

App ini hanya memaparkan bil terakhir yang menunjukkan jumlah penggunaan tenaga elektrik di dalam unit kWh. Tiada paparan tenaga kWh pada bulan-bulan sebelumnya.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi myTNB ini, boleh layari di mytnb.com.my

Leave a Reply

What is 5 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)