Arduino Lesson: I2C LCD HD44780


i2c-lcd-hd44740-top

LCD HD44780 biasanya memerlukan minimum enam pin output untuk sambungannya. Sambungan LCD HD44780 biasa di Lesson LCD HD44780. Bagi microcontroller yang kekurangan IO, boleh menggunakan LCD HD44780 yang mempunyai tambahan chip dan menggunakan dua pin I2C.

i2c-lcd-hd44740-bottom

Berikut adalah video demo I2C LCD HD44780.

Video dari Cytron Technologies

Arduino Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *