Arduino Lesson: IMU


IMU Top

IMU Bottom

IMU adalah sensor yang menggabungkan accelerometer dan gyro. Pada 5 DOF IMU ini mempunyai 3-Axis Accelerometer dan 2 unit Gyro. Kesemua keluarannya adalah berbentuk analog. Selain model ini, IMU mempunyai model yang menggunakan UART di ESP32 IMU SINDT.

Berikut adalah demo IMU.

Arduino Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code

VB Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *