Arduino Lesson: PS2 Shield


PS2 Shield adalah shield yang boleh membaca input daripada PS2 Controller.

Interface PS2 Shield menggunakan UART sama ada hardware serial ataupun software serial. Selector pada shield tersebut boleh mengubah pin TX dan RX yang digunakan serta beberapa pilihan baudrate.

Berikut adalah demo menggunakan PS2 Shield.

Arduino Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *