Arduino Lesson: Sensor HMC5883L


Sensor HMC5883L

Sensor HMC5883L adalah sensor magnetometer daripada Honeywell atau ia boleh digunakan sebagai kompas. Ia seperti sama fungsi dengan sensor compass 6352. Sensor HMC5883L dihubungkan melalui I2C kepada microcontroller.

Berikut adalah demo menggunakan HMC5883L.

Arduino Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *