Arduino + PIC Project: Propeller Clock


Propeller Clock

Propeller Clock adalah projek yang memaparkan mesej serta masa dan tarikh pada susunan LED yang berputar. Projek ini menggunakan konsep POV (Persistence of Vision).

LED perlu berkelip dengan kadar 25 kali sesaat supaya mata boleh melihat LED tersebut seolah berterusan. Oleh itu, motor juga perlu berputar minimum 25 pusingan sesaat bersamaan 25 x 60 = 1,500 RPM. Pemilihan motor yang dipilih untuk kelajuan tinggi adalah menggunakan Brushless Motor + ESC.

Keperluan berikutnya adalah pemindahan kuasa (voltan) dan data secara wireless. Oleh itu saya menggunakan Wireless Power module dan RF Transceiver module.

Berikut adalah skematik Propeller Clock.

Schematic Propeller Clock Motor

Part Motor

Schematic Propeller Clock LED

Part LED

Senarai komponen projek Propeller Clock seperti berikut.
No Component Label Unit
1 Blacksheep ESC Brushless 1
2 Blacksheep Motor Brushless 1
3 Capacitor Ceramic 0.1uF C3-C4 2
4 Capacitor Ceramic 22pF C5-C6 2
5 Capacitor Electrolytic 10uF C1-C2 2
6 Cell Battery CR2032 Battery 3V 1
7 Cell Battery Holder Battery 3V 1
8 Crystal 16MHz XTAL 1
9 Crystal RTC 32.768kHz XTAL 1
10 IC ATMEGA328P DIP ATMEGA328 1
11 IC DS1307 DIP DS1307 1
12 IC PIC18F26K22 DIP PIC18F26K22 1
13 IC Socket 28pin ATMEGA328 1
14 IC Socket 28pin PIC18F26K22 1
15 IC Socket 8pin DS1307 1
16 Infrared IR Wireless Remote Control Kits IR 1
17 IR Sensor Set With Socket IR 1
18 LED Red 5mm LED1-LED16 16
19 Mekanikal Propeller Clock Mekanikal 1
20 Mosfet IRF540 TO220 Q1 1
21 PCB 1 layer PCB 2
22 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 4
23 Resistor 0.25W 10K R1 1
24 Resistor 0.25W 10K R20 1
25 Resistor 0.25W 1K R2 1
26 Resistor 0.25W 1K R17-R18 2
27 Resistor 0.25W 330 R19 1
28 Resistor 0.25W 330 R1-R16 16
29 RF Transceiver Module 433MHz 1km RF 2
30 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
31 Slide Switch S1 1
32 Terminal Block 2 Way DC 1
33 Terminal Block 2 Way OUT 1
34 Terminal Block 2 Way PWR 1
35 Voltage Regulator 5V TO220 7805 1
36 Wireless Charging Module 5V OUT 1

Harga projek Propeller Clock adalah RM1800 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


3 responses to “Arduino + PIC Project: Propeller Clock”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *