Arduino + PIC Project: Propeller Clock

November 9th, 2014  Posted at   Project Arduino, Project PIC
arrow   |   3 Commentsarrow

Propeller Clock

Propeller Clock adalah projek yang memaparkan mesej serta masa dan tarikh pada susunan LED yang berputar. Projek ini menggunakan konsep POV (Persistence of Vision).

LED perlu berkelip dengan kadar 25 kali sesaat supaya mata boleh melihat LED tersebut seolah berterusan. Oleh itu, motor juga perlu berputar minimum 25 pusingan sesaat bersamaan 25 x 60 = 1,500 RPM. Pemilihan motor yang dipilih untuk kelajuan tinggi adalah menggunakan Brushless Motor + ESC.

Keperluan berikutnya adalah pemindahan kuasa (voltan) dan data secara wireless. Oleh itu saya menggunakan Wireless Power module dan RF Transceiver module.

Berikut adalah skematik Propeller Clock.

Schematic Propeller Clock Motor

Part Motor

Schematic Propeller Clock LED

Part LED

Harga projek Propeller Clock adalah RM1700 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

3 Responses to “Arduino + PIC Project: Propeller Clock”

  1. murali says:

    Very very good project..

  2. Emad says:

    can you give me hint about the way of programming it

Leave a Reply to Emad

What is 15 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)