Arduino Project: Accelerometer Data Logger

January 15th, 2018  Posted at   Project Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

Accelerometer Data Logger adalah projek yang menggunakan sensor Accelerometer ADXL335 dan menyimpan setiap bacaan nya kedalam SD Card. Bacaan graviti atau sudut boleh digunakan sebagai menentukan posisi objek atau manusia yang diletakkan alat ini.

Data disimpan di dalam SD Card dalam file .CSV dan disimpan setiap saat. Setiap jam, file baru mengikut tarikh dan jam akan dihasilkan.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Accelerometer Data Logger adalah RM800 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “Arduino Project: Accelerometer Data Logger”

  1. fikri says:

    saya boleh minta kodingan ny pak?
    terimakasih

Leave a Reply to Shahrul

What is 5 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)