Arduino Project: Calculator

August 9th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

Calculator ataupun mesin kira adalah satu alatan untuk pengiraan. Projek ini menggunakan Character LCD dan keypad. Projek Calculator ini hanya boleh menjalankan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Bagi versi PIC, boleh rujuk PIC Project: Calculator.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Arduino Calculator adalah RM260 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Arduino Source Code

Leave a Reply

What is 11 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)