Arduino Project: Child / Device GPS Tracker

September 24th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   21 Commentsarrow

GPS Tracker adalah projek yang memantau kedudukan latitude dan longitude. Kedudukan tracker ini boleh diperolehi dengan menghantar SMS ‘LOCATION’ ke nombor simkad yang telah dimasukkan di sini, kemudian akan diberikan link untuk dibuka melalui Google Maps. Juga boleh mendapatkan kedudukan latitude dan longitude secara berterusan dengan SMS ‘TRACK’ diikuti dengan nilai masa dalam unit minit.

GPS Tracker yang lebih baik adalah GPS Tracker yang mempunyai sambungan mobile internet seperti projek IOT GPS Tracker.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Arduino Child/Device GPS Tracker adalah RM720 dan Arduino Child/Device GPS Tracker with Rechargeable Battery adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

21 Responses to “Arduino Project: Child / Device GPS Tracker”

  1. Bharathraj says:

    Not having

  2. steve says:

    sir i need this to my college project ..u can contact me by my phone number 0164604439
    for further information..

Leave a Reply to steve

What is 12 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)