Arduino Project: GPS Kompas Kiblat (Qibla Compass)

October 1st, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

GPS Kompas Kiblat adalah projek yang menunjukkan arah kiblat berdasarkan kedudukan latitude dan longitude daripada GPS. Projek ini menggunakan sensor HMC6343 untuk menentukan arah dari Utara.

Melalui bacaan GPS, alat akan mengira arah sudut dan jarak ke Kaabah. Apabila alat diarahkan sama dengan arah kiblat, buzzer akan berbunyi dan motor akan bergetar. Projek ini tidak mempunyai sambungan wifi seperti Projek Kompas Kiblat.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek GPS Kompas Kiblat adalah RM1900 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “Arduino Project: GPS Kompas Kiblat (Qibla Compass)”

  1. Daniel says:

    Power boost digunakan untuk tujuan apa…

Leave a Reply

What is 13 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)