Arduino Project: GSM Flood Alert

February 12th, 2018  Posted at   Project Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

GSM Flood Alert adalah projek yang memberi amaran paras air misalnya apabila berlaku kejadian banjir. Demo ini menggunakan sensor Ultrasonic HC-SR04. Projek perlu menetapkan ketinggian sensor itu diletakkan, ketinggian paras biasa, paras berwaspada dan paras bahaya. Projek yang sama ini boleh juga menggunakan PIC GSM Flood Alert.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Arduino GSM Flood Alert adalah RM370 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “Arduino Project: GSM Flood Alert”

  1. Hafiz says:

    Slm

    Mane board arduino nye?

    • Shahrul says:

      w/salam, saya tidak menggunakan Board Arduino Uno. Saya menggunakan chip ATMEGA328 yang mempunyai bootloader Arduino dan menggunakan software Arduino IDE.

Leave a Reply

What is 2 + 7 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)