Arduino Project: GSM GPS Temperature

July 4th, 2018  Posted at   Project Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

GSM GPS Temperature adalah projek yang membaca suhu dan lokasi daripada GPS Receiver. Kemudian pengguna boleh mengetahui suhu dan lokasi semasa dengan menghantar SMS kepada projek ini. Projek juga akan menghantar SMS secara auto apabila suhu melebihi 37.5 °C.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek GSM GPS Temperature adalah RM720 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 7 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)