Arduino Project: GSM GPS Temperature

GSM GPS Temperature adalah projek yang membaca suhu dan lokasi daripada GPS Receiver. Kemudian pengguna boleh mengetahui suhu dan lokasi semasa dengan menghantar SMS kepada projek ini. Projek juga akan menghantar SMS secara auto apabila suhu melebihi 37.5 °C.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek GSM GPS Temperature adalah RM480 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.