Arduino Project: GSM GPS Temperature


GSM GPS Temperature adalah projek yang membaca suhu dan lokasi daripada GPS Receiver. Kemudian pengguna boleh mengetahui suhu dan lokasi semasa dengan menghantar SMS kepada projek ini. Projek juga akan menghantar SMS secara auto apabila suhu melebihi 37.5 °C.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek GSM GPS Temperature seperti berikut.
No Component Label Unit
1 021 PCB Arduino Four Input (90mm X 46mm) PCB 1
2 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
3 Capacitor SMD1206 0.1uF C3-C4 2
4 Capacitor SMD1206 10uF C1-C2 2
5 Capacitor SMD1206 22pF C5-C6 2
6 Crystal 16MHz XTAL 1
7 DC Jack Female DC Jack Female 1
8 Diode SMD1206 1N4001 D1 1
9 GPS NEO-6M UART 1
10 GSM SIM900A GSM 1
11 IC ATMEGA328P DIP ATMEGA328 1
12 IC Socket 28pin ATMEGA328 1
13 LCD 16X2 LCD 1
14 PCB Connector Header (Right) 3 Ways SEN 1
15 PCB Connector Header (Right) 4 Ways UART 1
16 PCB Connector Header (Right) 4 Ways GSM 1
17 PCB Connector Housing 3 Ways SEN 1
18 PCB Connector Housing 4 Ways UART 1
19 PCB Connector Housing 4 Ways GSM 1
20 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 6
21 Resistor 0.25W 1K/4.7K R2 1
22 Resistor SMD1206 0.125W 10K R5 1
23 Resistor SMD1206 0.125W 10K R1 1
24 Resistor SMD1206 0.125W 330 R3 1
25 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
26 Sensor DS18B20 Waterproof SEN 1
27 Slide Switch S1 1
28 Terminal Block 2 Way DC 1
29 Terminal Pin SEN 3
30 Terminal Pin GSM 4
31 Terminal Pin UART 4
32 Transistor 2N2222 Q1 1
33 Voltage Regulator 5V SOT223 7805 1

Harga projek GSM GPS Temperature adalah RM480 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *