Arduino Project: GSM Temperature RGB

May 4th, 2017  Posted at   Project Arduino

GSM Temperature adalah projek yang membaca suhu daripada sensor DS18B20. Pengguna boleh set kan nilai suhu. Sekiranya nilai suhu lebih rendah daripada nilai yang disetkan , LED akan menyala warna hijau. Manakala sekiranya nilai suhu lebih tinggi daripada nilai yang disetkan, tanda amaran LED akan menyala warna merah.

Projek ini mempunyai casing 3D printer dan dibawah adalah gambar dalaman casing tersebut.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek GSM Temperature RGB adalah RM440 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Responses to “Arduino Project: GSM Temperature RGB”

  1. Awwis says:

    Apa yg dimaksudkn bantuan teknikal?
    Projek ni dipasang dan disetkan kan siap2 atau tidak?
    Tk paham

Leave a Reply

What is 15 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)