Arduino Project: NFC Car Starter

NFC Car Starter adalah projek yang membaca NFC Tag bagi menghidupkan sebiji relay. Relay tersebut boleh dijadikan suis misalnya mengaktifkan litar car starter. Terdapat sepuluh NFC Tag yang boleh disimpan di dalam sistem serta satu nombor telefon. Nombor telefon digunakan apabila NFC Tag yang tidak di daftarkan, sistem akan menghantar SMS amaran kepada pengguna.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek NFC Car Starter adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

2 Replies to “Arduino Project: NFC Car Starter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.