Arduino Project: Password Door Access


Arduino Password Door Access adalah projek security untuk mengunci pintu menggunakan magnetic lock. Pintu hanya boleh dibuka dengan memasukkan password yang betul.

Selepas password yang betul dimasukkan, magnetic lock akan dibuka selama sepuluh saat sekiranya pengguna tidak menekan apa-apa butang lagi.

Semasa pintu dibuka, terdapat setting-setting yang boleh diubah seperti menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off bunyi dan on/off LCD backlight. Bagi versi PIC, boleh rujuk PIC Project: Password Door Access dan versi ESP32, boleh rujuk ESP32 Project: Password Door Access.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek Arduino Password Door Access seperti berikut.
No Component Label Unit
1 025 PCB Arduino Door Access (116mm X 94mm) PCB 1
2 Bell Switch SEN1 1
3 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
4 Capacitor Ceramic 0.1uF C3-C4 2
5 Capacitor Ceramic 22pF C5-C6 2
6 Capacitor Electrolytic 10uF C1-C2 2
7 Cell Battery CR2032 Battery 3V 1
8 Cell Battery Holder Battery 3V 1
9 Crystal 16MHz XTAL1 1
10 Crystal RTC 32.768kHz XTAL2 1
11 DC Jack Female DC Jack Female 1
12 Diode 1N4001 D1 1
13 Grove – Relay UART2 1
14 IC ATMEGA328P DIP ATMEGA328 1
15 IC DS1307 DIP DS1307 1
16 IC PCF8574N DIP PCF8574 1
17 IC Socket 16pin PCF8574 1
18 IC Socket 28pin ATMEGA328 1
19 IC Socket 8pin DS1307 1
20 Keypad 4X4 Keypad 1
21 LCD 16X2 LCD 1
22 PCB Connector Header (Straight) 3 Ways SEN1 1
23 PCB Connector Header (Straight) 4 Ways UART2 1
24 PCB Connector Housing 3 Ways SEN1 1
25 PCB Connector Housing 4 Ways UART2 1
26 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 8
27 Resistor 0.25W 10K R4-R7 4
28 Resistor 0.25W 10K R2 1
29 Resistor 0.25W 1K R8-R9 2
30 Resistor 0.25W 1K/4.7K R3 1
31 Resistor 0.25W 330 R1 1
32 Resistor 0.25W 330 R18 1
33 Resistor 0.25W 330 R10-R13 4
34 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
35 Slide Switch S1 1
36 Terminal Block 2 Way PWR 1
37 Terminal Pin SEN1 3
38 Terminal Pin UART2 4
39 Transistor 2N2222 Q1-Q2 2
40 Voltage Regulator 5V TO220 7805 1

Harga projek Arduino Password Door Access adalah RM350 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


3 responses to “Arduino Project: Password Door Access”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *