Arduino Project: Password Door Access

August 10th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   3 Commentsarrow

Password Door Access adalah projek security untuk mengunci pintu menggunakan magnetic lock. Pintu hanya boleh dibuka dengan memasukkan password yang betul.

Selepas password yang betul dimasukkan, magnetic lock akan dibuka selama sepuluh saat sekiranya pengguna tidak menekan apa-apa butang lagi.

Semasa pintu dibuka, terdapat setting-setting yang boleh diubah seperti menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off bunyi dan on/off LCD backlight. Bagi versi PIC, boleh rujuk PIC Project: Password Door Access.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Arduino Password Door Access adalah RM360 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

3 Responses to “Arduino Project: Password Door Access”

  1. anisah says:

    boleh saya tau tak salah satu projek yg mana pakai theme green technology ke robot ke atau games ngam traner?

Leave a Reply

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)