Arduino Project: Prepaid Energy with NFC and GSM

April 1st, 2019  Posted at   Project Arduino
arrow   |   1 Commentarrow

Prepaid Energy dengan menggunakan NFC dan GSM adalah projek bagi pengguna ingin menggunakan sumber bekalan elektrik diluar kediaman. Pengguna boleh menggunakan kad NFC yang sudah dimasukkan nama, nombor telefon dan nilai kedalam kad.

Pengguna perlu menyentuh kad NFC pada sistem dan akan membaca nilai yang terdapat di dalam kad. Jika nilai nya melebihi minimum, pengguna boleh meneruskan penggunaan sumber bekalan elektrik dengan menekan butang.

Baki nilai akan dikurangkan bagi setiap bekalan elektrik yang digunakan misalnya di cas RM1 bagi setiap 1kWh.

Skematiknya adalah seperti di berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Prepaid Energy with NFC and GSM adalah RM1300 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

One Response to “Arduino Project: Prepaid Energy with NFC and GSM”

  1. hafiz says:

    ni mcm sistem kt bilik hotel

Leave a Reply

What is 9 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)