Arduino Project: RF NFC

May 19th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

RF NFC adalah projek yang membaca NFC Tag dan menghantar data ke board utama secara wireless RF. Apabila terdapat kat baru, buzzer akan berbunyi.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Part Master

Part Slave

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Part Master

Part Slave

Harga projek RF NFC adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 2 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)