Arduino Project: RFID Door Access

May 28th, 2019  Posted at   Project Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

RFID Door Access adalah projek security mengunci pintu. Pintu dibuka dengan menggunakan RFID tag sama ada tag berbentuk kad ataupun bentuk lain. Bagi mendaftarkan RFID tag, perlu access Admin Mode menggunakan password. Nombor RFID akan disimpan di dalam eeprom dan sebanyak 10 nombor kad boleh disimpan.

Di dalam Admin Mode terdapat setting-setting iaitu menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off LCD backlight serta setting RFID seperti paparkan bilangan user, tambah user dan hapuskan user.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek Arduino RFID Door Access adalah RM540 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 10 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)