Arduino Project: Temperature Control

Arduino Temperature Control

Arduino Temperature Control adalah projek yang hampir sama dengan PIC Temperature Control. Menggunakan sensor suhu DS18B20 bagi mengawal empat output secara PWM.

Sekiranya suhu panas melebihi suhu yang disetkan, kipas dan lampu akan dihidupkan. Sekiranya suhu sejuk, kipas dan lampu akan dimatikan. Projek ini boleh disetkan had suhu dan duty cycle untuk menetapkan kelajuan kipas dan kecerahan lampu.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic Arduino Temperature Control

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

PCB Arduino Temperature Control

23 thoughts on “Arduino Project: Temperature Control”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *