Author: Shahrul

PIC Lesson: Keypad

Keypad adalah satu set button yang disambung secara matrix. Kelebihan menggunakan keypad berbanding menggunakan button biasa adalah keypad memberikan lebih banyak button dan kurang I/O port. Contoh 4X4 keypad, memerlukan 8 port kerana ia disambung secara matrix.

Anda boleh juga membina sambungan sendiri dengan menggunakan push button. Sambungan bagi keypad adalah seperti di bawah.

Read More

PIC Lesson: Push Button

Bagaimana untuk PIC membaca signal dari switch atau push button?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Bagi active low, dalam keadaan biasa port PIC adalah high. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi low.

Manakala bagi active high, dalam keadaan biasa port PIC adalah low. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi high.

Read More

Dunia Tanpa Jurutera

Anda sukakan teknologi? Sedar atau tidak sedar, segala keperluan manusia hari ini adalah hasil daripada teknologi. Apa yang kita miliki seperti rumah, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil pembangunan kejuruteraan.

Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Mari kita lihat tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.

Kejuruteraan elektrik merupakan satu bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.

Read More

PIC Lesson: Seven Segment

Bagaimana anda ingin menyalakan 7 Segment atau membuat kiraan nombor?
Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih sama ada menggunakan 7 segment Common anode atau Common Cathode. Sambungannya seperti di bawah.

Read More

PIC Lesson: LED

Bagaimana anda ingin menyalakan LED atau membuat LED berkelip-kelip?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Read More