Apa itu Bursa Saham

Bursa adalah tempat saham diniagakan. Saham adalah unit pemilikan syarikat.

Bursa merujuk kepada sebuah tempat di mana saham, bon, dan instrumen kewangan lain diniagakan. Bursa membolehkan syarikat-syarikat dan pelabur-pelabur dapat membeli atau menjual instrumen kewangan tersebut pada harga tertentu. Pada bursa, harga saham dan instrumen kewangan lain ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasaran. Ini bermakna, jika terdapat banyak permintaan untuk suatu saham, harga saham tersebut akan meningkat dan sebaliknya jika terdapat banyak penawaran saham, harga saham tersebut akan menurun. Bursa juga mempunyai peraturan dan mekanisme tertentu untuk memastikan perdagangan dilakukan dengan telus dan adil.

Saham merujuk kepada bahagian atau unit pemilikan dalam sebuah syarikat. Apabila seseorang membeli saham, mereka sebenarnya membeli bahagian daripada pemilikan syarikat itu. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki saham menjadi pemilik sah syarikat tersebut dan mempunyai hak untuk menyertai dan mengambil bahagian dalam keputusan-keputusan penting dalam syarikat tersebut melalui undian atau pemilihan. Selain itu, seseorang yang memiliki saham juga berpeluang untuk mendapat keuntungan dari hasil keuntungan syarikat melalui pembayaran dividen atau penjualan saham pada harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian. Namun, risiko juga terdapat dalam membeli saham kerana harga saham boleh jatuh dan menyebabkan kerugian dalam pelaburan.

Bursa saham memainkan peranan penting dalam ekonomi dengan memberikan kemudahan bagi syarikat untuk memperoleh dana dari pelabur, sambil memberikan peluang kepada pelabur untuk memperoleh keuntungan melalui pembelian dan penjualan saham. Beberapa contoh bursa saham adalah Bursa Saham New York (New York Stock Exchange, NYSE), Bursa Saham Nasdaq (Nasdaq Stock Market), Bursa Saham Hong Kong dan Bursa Saham Malaysia.

Bursa Malaysia bermula pada tanggal 14 April 1976, dengan nama Bursa Saham Kuala Lumpur. Pada awalnya, bursa ini hanya memiliki dua pasar, iaitu Pasar Saham Utama dan Pasar Saham Kedua. Bursa ini mengalami beberapa perubahan dan pembaruan seperti perubahan nama menjadi Bursa Malaysia pada tahun 2004 dan pengenalan sistem perdagangan elektronik yang lebih canggih pada tahun 2008.

Bursa Malaysia kini merupakan salah satu bursa saham utama di Asia Tenggara, dengan lebih dari 900 saham yang berdaftar dan diperdagangkan. Bursa Malaysia memiliki beberapa pasaran, termasuk Pasar Utama (Main Market), Pasar ACE (ACE Market), dan Pasar LEAP (LEAP Market). Bursa Malaysia juga merupakan anggota dari Persatuan Bursa Saham Asia Pasifik (The Asia-Pacific Stock Exchange Federation) dan memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa bursa saham lainnya di seluruh dunia.

Main Market di Bursa Malaysia menyediakan akses ke pasaran modal utama bagi perusahaan yang memenuhi syarat yang ketat. ACE Market atau Access, Certainty, Efficiency pula disediakan khusus untuk perusahaan kecil dan menengah yang ingin berkembang dan meluaskan bisnis mereka. LEAP Market atau Leading Entrepreneur Accelerator Platform pula disediakan bagi perusahaan yang lebih kecil dan baru (start-up) untuk mencari dana dan memberikan akses ke pasaran modal.

Bursa Malaysia dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Securities Commission Malaysia atau SC) yang didirikan pada tahun 1993. SC ditubuhkan berdasarkan Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Securities Commission Act 1993). SC bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan peraturan dan undang-undang yang berlaku, melindungi kepentingan pelabur, dan mempromosikan pasar modal dan industri sekuriti di Malaysia.

Penulisan artikel ini dibantu oleh ChatGPT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.