Cara Guna ChatGPT


ChatGPT adalah satu tools yang menggunakan AI (Artificial Intelligece) bagi menjawap soalan termasuk soalan berkaitan programming. ChatGPT diperkenalkan oleh syarikat OpenAI pada November 2022. ChatGPT juga begitu bijak sehingga boleh memberikan contoh-contoh pelbagai bahasa pengaturcaraan (language programming). Saya memberikan demo soalan paling asas iaitu LED Blinking dan hasil contoh source code seperti di bawah. Sekiranya source code yang diberikan sangat membantu, kemudian boleh bertanya tentang semua lesson di shahrulnizam.com/lesson.

ChatGPT PIC Microcontroller LED Blinking

ChatGPT Arduino LED Blinking

ChatGPT ESP32 LED Blinking

ChatGPT Raspberry Pi python LED Blinking

ChatGPT Micropython LED Blinking

ChatGPT CircuitPython LED Blinking


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *