Cara Memasukkan Bootloader Arduino SMD


Cara memasukkan bootloader Arduino ke dalam ATMEGA328P adalah dengan sambungan ke arduino lain seperti ditunjukkan di Cara Memasukkan Bootloader Arduino. Namun sekiranya menggunakan ATMEGA328P SMD, tidak boleh menggunakan board Arduino Uno sedia ada. Kita boleh membuat sambungan Arduino sementara bagi menggunakan ATMEGA328P SMD, skematiknya seperti di bawah.

Selepas dihasilkan board sementara ini, boleh memasukkan bootloader Arduino melalui pin SPI dan seterusnya mencuba memasukkan program Arduino melalui pin ICSP iaitu menggunakan USB-to-Serial converter.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *