Cara Menggunakan Raspberry Pi Zero W


Raspberry Pi Zero W adalah versi Raspberry Pi yang lebih kecil berbanding Raspberry Pi 3. Raspberry Pi Zero W ini mula dikeluarkan pada tahun 2017. Langkah memasukkan image Raspbian ke dalam SD Card tetap sama menggunakan software win32diskimager. Kemudian bagi setting wifi tanpa HDMI Monitor, USB Keyboard dan USB Mouse melalui kaedah di bawah.

  1. Setting Wifi
  2. Enable SSH

Pada permulaan, tidak terdapat sambungan wifi yang memerlukan penetapan SSID dan Password. Hasilkan file baru dengan nama file wpa_supplicant.conf dan taip content seperti di bawah.

Tukarkan YOURSSID dan YOURPASSWORD. Secara default, SSH adalah disable. SSH perlu di enable dengan menghasilkan file baru dengan nama ssh tanpa sebarang extension file.

Selepas menyediakan kedua2 file wpa_supplicant.conf dan file ssh, kedua2 file ini perlu dimasukkan ke dalam SD Card. Selepas SD Card dimasukkan ke dalam Raspberry Pi Zero W dan dihidupkan, Raspberry Pi Zero W boleh membuat sambungan wifi serta boleh membuat remote SSH menggunakan software putty.

Setelah boleh membuat SSH melalui putty, boleh enable kan VNC serta setting-setting lain seperti biasa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *