Archive for the ‘Lesson ESP32’ Category

July 17th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

(more…)

July 13th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

(more…)

May 21st, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   1 Comment

(more…)

May 20th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

(more…)

May 16th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

Wifi Manager adalah fungsi bagi memasukkan setting wifi iaitu SSID dan Password. Pada kebiasaannya, SSID dan Password bagi wifi telah dimasukkan dan ditetapkan di dalam program NodeMCU ESP8266 atau ESP32. Sekiranya berlaku penukaran SSID atau Password, perlu memprogram semula melalui Arduino IDE.

(more…)