Archive for the ‘Lesson ESP32’ Category

May 20th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

(more…)

May 16th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

Wifi Manager adalah fungsi bagi memasukkan setting wifi iaitu SSID dan Password. Pada kebiasaannya, SSID dan Password bagi wifi telah dimasukkan dan ditetapkan di dalam program NodeMCU ESP8266 atau ESP32. Sekiranya berlaku penukaran SSID atau Password, perlu memprogram semula melalui Arduino IDE.

(more…)

May 16th, 2019  Posted at   Lesson ESP32
   |   No Comments

OTA adalah singkatan bagi Over-The-Air programming. Ini adalah kelebihan microcontroller yang mempunyai wifi iaitu kemakini firmware secara wireless tanpa menggunakan serial port.

Di dalam example ESP32 mempunyai dua cara OTA.

  1. Basic OTA – over-the-air melalui Arduino IDE.
  2. Web Updater OTA – over-the-air melalui web browser.

(more…)