Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hari ke-119

Category: Lesson ESP32

ESP32 Lesson: Wifi Manager

Wifi Manager adalah fungsi bagi memasukkan setting wifi iaitu SSID dan Password. Pada kebiasaannya, SSID dan Password bagi wifi telah dimasukkan dan ditetapkan di dalam program NodeMCU ESP8266 atau ESP32. Sekiranya berlaku penukaran SSID atau Password, perlu memprogram semula melalui Arduino IDE.

Read More