Archive for the ‘Lesson PIC’ Category

January 11th, 2013  Posted at   Lesson PIC

Seven Segment Module mempunyai lapan digit seven segment. Module ini menggunakan shift register 74595 untuk menambah bilangan output. Di bawah adalah gambar seven segment module.

Seven Segment Module

(more…)

January 11th, 2013  Posted at   Lesson PIC
   |   2 Comments

IR Line Sensor adalah IR Sensor module dalam satu bit sahaja. Di bawah adalah gambar IR Line Sensor module.

IR Line Sensor

(more…)

January 10th, 2013  Posted at   Lesson PIC
   |   5 Comments

Tilt Sensor adalah sensor yang boleh mengesan kecondongan. Di bawah adalah gambar tilt sensor.

Tilt Sensor

(more…)

January 10th, 2013  Posted at   Lesson PIC

HR202 adalah salah satu Humidity Sensor. Di bawah adalah gambar HR202 humidity sensor dengan keluarannya digital dan analog.

HR202 Humidity Sensor

(more…)

January 10th, 2013  Posted at   Lesson PIC

Temperature Sensor yang menggunakan NTC. Namun, NTC tidak dapat memberikan nilai suhu sebenar kerana hanya mengukur suhu berrdasarkan suhu rujukan. Di bawah adalah gambar NTC temperature sensor dengan keluarannya digital dan analog.

NTC Temperature Sensor

(more…)