Archive for the ‘Lesson PIC’ Category

August 28th, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   8 Comments

EEPROM adalah tempat simpanan data yang perlu disimpan ketika tiada bekalan kuasa. EEPROM di dalam PIC adalah terhad. Misalnya PIC16F887 hanya mempunyai 256 byte EEPROM. Bagi keperluan menggunakan EEPROM yang lebih besar, boleh menggunakan Serial EEPROM daripada Microchip.

(more…)

July 24th, 2012  Posted at   Lesson PIC

HT1632 Dot Matrix Board adalah board dot matrix yang menggunakan chip Holtek 1632C. Board dibawah dikeluarkan oleh Sure Electronics.

HT1632 Dot Matrix Board front 2

(more…)

May 7th, 2012  Posted at   Lesson PIC

MAX7219 Dot Matrix

(more…)

February 15th, 2012  Posted at   Lesson PIC

Sensor DHT11

(more…)

February 1st, 2012  Posted at   Lesson PIC
   |   10 Comments

Brushless DC Motor adalah motor yang mempunyai electronic control. Ia disediakan bersama motor drivernya. Di bawah adalah contoh Vexta Brushless DC Motor.

(more…)