Archive for the ‘Pengetahuan Am’ Category

June 7th, 2014  Posted at   Pengetahuan Am
   |   5 Comments

XBee Series 2

(more…)

December 24th, 2011  Posted at   Pengetahuan Am
   |   2 Comments

Salah satu Pinguino Board menggunakan PIC18F4550. Board nya boleh dibina sendiri ataupun menggunakan PICuno Board. Di bawah adalah asas skematiknya.

(more…)

December 21st, 2011  Posted at   Pengetahuan Am

Pinguino adalah platform baru untuk memprogramkan PIC. Pinguino disediakan open source hardware dan software. Di bawah adalah contoh program menggunakan Pinguino.

(more…)

September 20th, 2010  Posted at   Pengetahuan Am
   |   20 Comments

PLC adalah singkatan bagi Programmable Logic Controller. PLC adalah digital computer yang digunakan untuk melakukan automation seperti kawalan mesin di kilang dan industri. PLC diperkenalkan pada 1960-an. Sebelum PLC di cipta, kawalan, turutan dan logik menggunakan ratusan ataupun ribuan relay dan timer.

(more…)

May 19th, 2010  Posted at   Pengetahuan Am

Apakah perbezaan Assembly Language dan C Language? Saya juga tidak mempunyai jawapan yang tepat, tetapi saya pernah menggunakan Assembly Language dan C Language. Sekarang saya hanya menggunakan C Language setelah menggunakan Assembly Language pada tahun 2006-2008. Bagi saya, C Language lebih mudah kerana programming nya lebih ringkas. Di bawah adalah contoh program C yang di gunakan dalam PIC.

(more…)