Archive for the ‘Project PIC’ Category

February 19th, 2012  Posted at   Project PIC

Humidity Temperature Monitoring 2

(more…)

February 11th, 2012  Posted at   Project PIC

GSM LCD Scroll

(more…)

January 6th, 2012  Posted at   Project PIC

(more…)

December 22nd, 2011  Posted at   Project PIC

(more…)

November 27th, 2011  Posted at   Project PIC, Project VB

Fingerprint Security Lock 2

Fingerprint Security Lock adalah projek security mengunci beberapa locker. Setiap locker mempunyai cap jari pemilik yang perlu didaftarkan.

(more…)