Archive for the ‘Simulation’ Category

January 17th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

Keypad adalah satu komponen yang mempunyai banyak button. Misalnya keypad 4X4 mempunyai 16 button. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, LCD 16X2 dan keypad 4X4 bagi memasukkan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, * dan #. Bagi program push button menggunakan Arduino, rujuk CT-Uno Lesson: Keypad. Paparan simulation selepas keypad ditekan adalah seperti berikut.

(more…)

January 16th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

Push Button adalah digunakan sebagai input untuk manusia memasukkan arahan. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 4 push button, 4 perintang 1kΩ dan LCD 16X2 bagi memaparkan nilai nombor. Tekan push button bagi mengubah nilai nombor mengikut fungsi setiap push button. Bagi program push button menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Switch/Push Button.

(more…)

January 7th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

LCD adalah untuk paparan perkataan. Paparan LCD yang biasa adalah saiz 16X2. Litar dengan menggunakan Arduino Uno dan LCD 16X2 boleh memaparkan perkataan 16 character dengan 2 lines. Bagi program LCD HD44780 menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LCD HD44780.

(more…)

January 6th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

Seven Segment adalah komponen yang mengeluarkan cahaya seperti LED, namun susunan cahaya nya boleh membentuk paparan nombor. Ia seperti mempunyai lapan biji LED. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 8 perintang 330Ω dan 1 seven segment boleh memaparkan nombor 0-9. Bagi program seven segment menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Seven Segment.

(more…)

January 5th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

LED adalah komponen paling asas untuk digunakan. LED boleh mengeluarkan cahaya apabila dibekalkan voltage. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 1 perintang 330Ω dan 1 LED boleh mengawal ON/OFF iaitu mematikan dan menghidupkan LED. Bagi program LED menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LED.

(more…)