Archive for the ‘Simulation’ Category

January 5th, 2017  Posted at   Simulation
   |   No Comments

LED adalah komponen paling asas untuk digunakan. LED boleh mengeluarkan cahaya apabila dibekalkan voltage. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 1 perintang 330Ω dan 1 LED boleh mengawal ON/OFF iaitu mematikan dan menghidupkan LED. Bagi program LED menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LED.

(more…)