Category: Umum

Cara Menggunakan MPLab

MPLab adalah software yang digunakan untuk membuat programming dan download program kepada PIC. MPLab boleh digunakan bagi Assembly Language dan C Language.

Dari segi hardware pula, saya menggunakan USB Programmer dari Cytron.  Ia compatible dengan Programmer PICkit2.

Sebelum membuat program, anda juga perlu memilih compiler yang sesuai. Bagi MBLab v8.20, telah tersedia HI-TECH ANSI C Compiler untuk support C Language. Compiler ini diperlukan untuk menukarkan C Language kepada file .hex. File .hex ini yang akan di download ke dalam PIC.

Saya telah menyediakan step-by-step cara menggunakan MPLAB v8.20 ini dalam bentuk PowerPoint.

Read More

Smart Car

Projek smart car ini adalah untuk pertandingan perlumbaan kereta elektrik yang di anjurkan oleh IEEE dan Freescale Malaysia pada Disember 2008. Ini adalah projek saya yang terakhir ketika di universiti. Smart car ini direka untuk bergerak secara automatik dan mengikut garisan yang berwarna hitam.

Smart car ini menggunakan microcontroller daripada Freescale. Microcontroller ini di berikan percuma oleh Freescale. Model microcontroller ini adalah MC9S12DG128. Pertandingan ini selain memberi peluang pelajar mengaplikasikan kemahiran, malah juga memberi peluang Freescale menguji produk microcontroller mereka.

Read More

Ex Final Project

Di sini saya ingin berkongsi tentang final projek saya ketika degree. Degree saya ialah kejuruteraan elektrik major instrumentation. Tajuk final projek saya adalah ‘Photovoltaic Monitoring System Using Web Based System’.

Projek saya ketika itu dengan supervisor saya iaitu Prof Madya Dr. Ahmad Maliki dan co-supervisor saya iaitu Prof Madya Dr. Sulaiman Shaari. Dr. Maliki adalah otai dalam Power electronic dan Dr. Sulaiman adalah otai dalam Photovoltaic.

Read More