chipKIT Lesson: SD Card

SD Card Module top

SD Card Module bottom

Sekiranya projek memerlukan simpanan data yang besar, tidak mencukupi dengan simpanan di dalam microcontroller ataupun simpanan di dalam external EEPROM, SD Card boleh digunakan. SD Card boleh interface melalui SPI dan menggunakan FAT (File Allocation Table) system.

SD Card disambungkan menggunakan empat pin iaitu MISO, MOSI, SCK dan SS. Pin-pin pada chipKIT Max32 adalah

  • MISO = 50
  • MOSI = 51
  • SCK = 52
  • SS = 53

Berikut adalah videonya

ChipKIT Source Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.