CircuitPython Lesson: Blynk


Blynk adalah platform mobile apps yang boleh mengawal pelbagai hardware seperti Arduino, NodeMCU ESP8266, NodeMCU ESP32 dan Raspberry Pi. Blynk juga mempunyai API yang boleh digunakan. Board Maker Nano RP2040 ini menggunakan wifi melalui Grove Wifi 8266. Demo ini juga memerlukan file secrets.py yang menyimpan maklumat Wifi SSID, Wifi Password dan blynk auth token.

Berikut adalah demo menghantar data ke Blynk.

CircuitPython Source Code

secrets.py


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *