CircuitPython Lesson: Buzzer


Buzzer adalah satu komponen yang boleh mengeluarkan bunyi. Saya mencuba CircuitPython pada board Maker Nano RP2040 yang sudah tersedia satu push button dan satu piezo buzzer.

Berikut adalah demo menggunakan push button bagi menukar nada bunyi buzzer.

CircuitPython Source Code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *