CircuitPython Lesson: Internet Clock


Internet Clock adalah memaparkan Tarikh, Masa dan Hari yang diperolehi daripada internet. Sambungan internet menggunakan Grove Wifi 8266. Maklumat timestamp diperolehi daripada api worldtimeapi.org. Demo ini memerlukan file secrets.py yang menyimpan maklumat Wifi SSID dan Wifi Password.

Berikut adalah demo membaca Time & Date dari WorldTimeAPI.

CircuitPython Source Code

secrets.py


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *