CT-Uno Lesson: ESP8266 ThingSpeak

November 8th, 2015  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

ESP8266 ThingSpeak

ESP8266 adalah Wifi Serial Transceiver Module. Module ini boleh dihubungkan kepada sambungan wifi yang tersedia.

esp8266 pinout

ESP8266 pinout

Setelah microcontroller telah dihubungkan kepada internet, ia boleh menghantar data kepada cloud. Misalnya memuat naik data ke open source Internet of Things iaitu ThingSpeak. Data temperature dan humidity boleh di lihat diĀ shahrulnizam.com/iot/thing-speak.

Berikut adalah contoh menghubungkan ESP8266 ke ThingSpeak.

Arduino Source Code

Leave a Reply

What is 3 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)