DC-to-AC Converter


DC-to-AC Converter adalah litar elektronik yang menukarkan voltan DC kepada voltan AC. DC-to-AC Converter juga dinamakan inverter. Voltan DC selalunya diperolehi daripada bateri dan penggunaan alatan elektrik menggunakan voltan AC.

Inverter bergantung kepada kadaran watt iaitu nilai kuasa yang boleh di tampung oleh inverter tersebut.

Jenis-jenis converter lain adalah AC-to-AC Converter, AC-to-DC Converter dan DC-to-DC Converter.


4 responses to “DC-to-AC Converter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *