Dunia Tanpa Jurutera


Anda sukakan teknologi? Sedar atau tidak sedar, segala keperluan manusia hari ini adalah hasil daripada teknologi. Apa yang kita miliki seperti rumah, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil pembangunan kejuruteraan.

Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Mari kita lihat tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.

Kejuruteraan elektrik merupakan satu bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.

Kejuruteraan awam merupakan bidang kejuruteraan yang merangkumi aspek-aspek pembinaan dan pembangunan, sama ada dalam pembuatan jalan, bangunan, sistem perparitan, pengawalan banjir serta trafik dan lain-lain.

Kejuruteraan mekanikal adalah bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan asas mekanikal. Ia merupakan penggunaan prinsip fizik untuk menganalisis, mencipta, membuat dan menyelenggara mesin dan barangan berguna. Ia memerlukan pemahaman kukuh konsep-konsep asas yang merangkumi mekanik, kinematik, termodinamik dan tenaga.

Jadi setiap jurutera ada tugas masing-masing dan cuba bayangkan dunia ini tiada jurutera seperti ilustrasi di bawah.


Dunia Tanpa Jurutera Awam

Dunia Tanpa Jurutera Telekomunikasi

Dunia Tanpa Jurutera Komputer

Dunia Tanpa Jurutera Elektronik

Dunia Tanpa Jurutera Mekanikal

1Z0-062
70-499
070-411
642-883
210-065
642-035
EX0-001
70-494
070-345
350-018
500-451
70-461
70-980
642-997

JN0-102
PMP
300-206
MB6-703
70-534
400-351
300-320
74-678
98-368
1V0-601
AWS-SYSOPS
070-483
000-612
200-105
98-349
352-011
352-001
010-151
C9060-518
640-916


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *